Відділ підвищення кваліфікації

Сучасний ритм життя та постійні зміни та інновації вимагають від медичної спільноти практично щоденного оновлення знань, поповнення багажу практичних навичок, здобуття нових умінь.

Наша мета: Відкрити можливості доступу до сучасної обґрунтованої доказової  медичної інформації, нових знань та технологій кожному медичному працівнику.

Відділ займається оновленням, поглибленням і розширенням професійних знань, умінь та навичок медичних і фармацевтичних працівників; комплексною оцінкою професійних навичок після закінчення навчання, проведенням атестації середніх  спеціалістів  з  медичною  і фармацевтичною освітою з присвоєнням категорії, організацією та проведенням онлайн курсів, науково-практичних, методичних  конференцій, семінарів, нарад, вебінарів, тренінгів тощо для медичної спільноти.

Ми пропонуємо наступні переваги:

  • можливість доступу у будь-який час у будь-якому місці до удосконалення згідно сучасних світових тенденцій (поглядів)
  • використання сучасних методів і форм навчання, різноманітних технологій, в тому числі дистанційних
  • простота та доступність отримання інформації
  • вивчення, узагальнення, розповсюдження та впровадження передового досвіду роботи з у рамках реформування системи охорони здоров’я
  • доступні, спрощені умови проведення атестації в режимі онлайн