Публічна інформація

Logo
Головна / Про нас / Публічна інформація

Законодавство

Публічна інформація

Документи

Форма та порядок подання запиту

Надання публічної інформації КНП «Центр громадського здоров’я» Одеської обласної ради» здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.
Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

  • ім’я, прізвище та по батькові запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • запит від фізичної особи, об’єднань громадян, або від юридичної особи;
  • підпис і дату.

Запит на інформацію, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», може бути поданий:

На поштову адресу: 65017, м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 1
На електронну адресу:  czk2018.od@gmail.com