Головна / Відділ бібліотечних ресурсів

Відділ бібліотечних ресурсів

Відділ бібліотечних ресурсів КНП “Центр здоров’я та комунікацій” Одеської обласної ради створений на базі КУ “Одеська обласна наукова медична бібліотека”, яка була заснована 6 листопада 1930 року за Наказом Народного Комісаріату охорони здоров’я УРСР.

Відділ є організаційно-методичним і координаційним центром медичних бібліотек Одеської області з питань бібліотечного та інформаційно-бібліографічного забезпечення спеціалістів літературою в галузі медицини та охорони здоров’я. Відділ здійснює бібліотечно-інформаційне обслуговування закладів охорони здоров’я різних форм власності (державних, кооперативних та громадських), медичних працівників, фармацевтів, студентів медичних навчальних закладів, професорсько-викладацький склад Національного медичного університету та медичних училищ, спеціалістів суміжних галузей, забезпечує їх інформацією з усіх проблем медицини та охорони здоров’я.  Користувачами відділу є близько 5 тис.абонентів.

Відділ сприяє безперервному підвищенню кваліфікації медичних працівників, ефективності наукових досліджень, їх впровадженню в практику охорони здоров’я.

Фонд бібліотеки налічує  ? 81 тис. примірників медичної літератури (монографії, збірники, довідники, підручники, періодичні видання).

Відділ бібліотечних ресурсів має бібліографічно-довідковий апарат: каталоги (алфавітний, предметний та систематичний), головна довідкова картотека (карточки з описами статей за всіма розділами медицини), картотека “Охорона здоров’я Одеси та Одеської області” та допоміжні картотеки. В теперішній час Відділ бібліотечних ресурсів стає на шлях перетворення у сучасний інформаційний центр для медичних спеціалістів всіх рівнів. КНП “Центр здоров’я та комунікацій” придбана автоматизована бібліотечно-інформаційна система ІРБІС, яка призначена для створення  та ведення електронної бібліотеки (до складу даної бібліотеки входять: аудіофайли, записи вебінарів і відеоконференцій, матеріали презентацій, інфографіки, документи та інше), як платформи для вільного дистанційного  доступу до медичних бібліотечних ресурсів в режимі он-лайн.     Відділ бібліотечних ресурсів проводить в електронному варіанті передплату періодичних видань,  якими зможуть користуватись всі бажаючі.

Відділ здійснює організаційно-методичне керівництво медичними бібліотеками  лікувально-профілактичних установ та закладів

Відділ співпрацює з позаштатними спеціалістами Департаменту охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації щодо розроблення, вдосконалення та впровадження інформаційно-освітніх комунікаційних кроків з метою безперервного професійного розвитку медичного та фармацевтичного персоналу в рамках реформування системи охорони здоров’я.

На даний час співробітниками Відділу бібліотечних ресурсів проводиться презентація відділу, його можливостей щодо поширення інформаційного середовища для користувачів-медиків. Розроблено буклет, де рекламується  мета, задачі, можливості, ресурси  відділу  та інше.    Під час презентації  проводиться анкетування присутніх з подальшою обробкою отриманих  даних.

×
×
There are no upcoming events at this time.