Алгоритм укладання колективного договору, а також можливі виклики на шляху ухвалення та підписання

Logo
Головна / Про реформу / Алгоритм укладання колективного договору, а також можливі виклики на шляху ухвалення та підписання

Добре відомо, що на сьогодні колективний договір є найкращим способом врегулювання виробничих та трудових відносин на підприємстві. Для більш чіткого розуміння процесу розробки та прийняття колективного договору, ще раз нагадуємо про основні етапи укладання договору, деякі з можливих проблем, з якими Ви можете зіткнутися та механізми їх вирішення.

Для того, щоб виробничі відносини вдалося врегулювати якомога краще та ефективніше, під час формування колективного договору вкрай важливо враховувати наступні аспекти діяльності підприємства — індивідуальні особливості та переваги, які визначають конкурентоспроможність закладу, а також реальне фінансове становище.

Нагадуємо стисло, якого алгоритму слід дотримуватися при укладанні колективного договору (КД):

  1. Повідомлення однієї зі сторін колективних переговорів про їх початок.

Початком укладення колективного договору вважається надсилання письмового повідомлення однієї із сторін (роботодавець або представник трудового колективу) про початок колективних переговорів.

Важливо зазначити, якщо на підприємстві діяв раніше укладений КД, він зберігає свою чинність до моменту створення нового.

  1. Визначення складу робочої комісії, встановлення термінів розробки проекту КД і подання його на затвердження трудовому колективу.

Комісія розробляє та обговорює основні положення проекту КД , як-от конкретні пропозиції на тему впровадження додаткових гарантій чи прав для працівників. В процесі підготовки КД, комісія детально розглядає всі пропозиції, які надійшли від працівників, трудових колективів. Слід зазначити, що у разі відсутності між сторонами комплаєнсу стосовно будь-яких розділів проекту, є можливість зробити тимчасову перерву, задля проведення додаткових експертиз, консультацій, знайти більш детальну інформацію, аби дійти згоди.

  1. Схвалення та затвердження проекту КД .

Після остаточного обговорення пропозицій, робоча комісія презентує трудовому колективу проект договору на загальних зборах, дата проведення яких планується заздалегідь. За результатами обговорення проекту КД, деякі зміни можуть бути внесені у положення, але вони чітко фіксуються в протоколі.

  1. У разі потреби – поновлення переговорів .
  2. Підписання колективного договору.
  3. Подання колективного договору на повідомну реєстрацію.
  4. Доведення колективного договору до відома всіх працівників під розписку.

Можливі проблеми на шляху підписання та ухвалення КД. Які варіанти вирішення цих викликів?

  1. Один із працівників відмовляється ставити свій підпис для підтвердження ознайомлення з КД.

Для розв`язання цього питання, у присутності трьох свідків рекомендується ще раз запропонувати працівникові ознайомитися з документом та поставити підпис. У разі відмови – оформляється акт, який підписують особи, що були присутні при остаточній відмові.

  1. Вчинення опору новій системі оплати праці.

Частіше за все, дана проблема виникає у випадку, коли існує недостатня інформованість або нерозуміння працівником механізмів реалізації даних нововведень. Для цього, краще за все вести чесні діалоги з працівниками, детально пояснювати, як саме впроваджені зміни впливатимуть на порядок та умови оплати праці.