Головна / Про реформу / Основні кроки формування системи якості в медичних закладах

Основні кроки формування системи якості в медичних закладах

Сучасний менеджмент у світі медицини передбачає, що слово «якість» набуває окремого значення, а основні складові, над якими повинен працювати керівник лікувального закладу задля досягнення успіху — надання якісних послуг, організація процесу та персоналу.

На початкових етапах система управління якістю потребуватиме значних фінансових інвестицій і не одразу принесе прибутку. Але треба пам`ятати, що більшість переваг нової системи, а саме — підвищення морального тонусу працівників, підвищення довіри клієнтів та статусу підприємства є довгостроковими, а тому варто докласти значних зусиль, щоб загальний результат дійсно вражав.

Які основні кроки слід зробити на шляху впровадження системи менеджменту якості?

  1. Керівник-лідер — центральний елемент системи.

Керівнику важливо усвідомити, що він несе  персональну відповідальність за впровадження системи якості і безпосередньо повинен брати участь у вдосконаленні всіх процесів в медичному закладі.  З самого початку керівнику слід  ставитися до розробки, впровадження, а також функціонування системи управління якістю, як до найважливішого стратегічного завдання підприємства. Керівник має доступно донести політику якості до кожного працівника на всіх рівнях закладу та на своєму прикладі показати, наскільки важливо дотримуватися основних принципів та цінностей.

  1. Підтримка функціонування та постійне вдосконалення системи.

Одним з принципів управління якістю є формування так званих груп якості, що дозволить залучити  персонал до управління якістю, надасть працівникам чітке усвідомлення ролі та місця в системі.   Варто сформувати зрозумілі принципи взаємодії персоналу, структурних підрозділів та відділів.

Також, вкрай важливо приділити увагу безперервному навчанню працівників –  не тільки професійним компетенціям, але й процесам, які безпосередньо впливають на покращення якості — питанням консультування, комунікації, партнерським взаємодіям.

  1. Після того, як визначено основні вимоги та цілі в сфері якості, а персонал чітко усвідомлює свою роль, слід подбати про формування схем основних процесів та параметрів, які б характеризували результативність – ступінь реалізації запланованої діяльності та ефективність – співвідношення між досягнутим результатом і витраченими ресурсами. Такий підхід дозволятиме здійснювати управління на основі аналізу чітких показників та перевіреної інформації.
  2. Управління ризиками. Надання медичних послуг безпосередньо пов`язано з ризиками, саме тому максимум зусиль повинно бути спрямовано на відвернення ситуацій, які б мали негативні наслідки, як для пацієнта, так й для закладу.

Саме тому, керівнику закладу рекомендовано розробити порядок реагування на дефекти послуг (порядок дій та коригувальні дії) для персоналу, який безпосередньо надає послуги, і тих, хто здійснює аудит або є відповідальним за якість.

  1. Зворотний зв’язок із клієнтом.

Важливий елемент залучення самого споживача послуги до управління якістю в медичному закладі. Для цього можна використовувати такі інструменти, як анкетування та скарги. Впровадження культури постійного зворотнього зв`язку та його аналіз допоможуть виявити слабкі місця, краще зрозуміти потреби пацієнта та вдосконалювати систему надання послуг.