Результати проведення форуму: “Прогрес реформи первинної ланки і координація зі спеціалізованою медичною допомогою у 2020”

Logo
Головна / Про реформу / Результати проведення форуму: “Прогрес реформи первинної ланки і координація зі спеціалізованою медичною допомогою у 2020”

Питання успішного продовження впровадження змін в сфері охорони здоров`я викликає деякі сумніви як серед представників медичної спільноти, так й серед пересічних громадян. Але, за словами керівниці Національної служби охорони здоров`я Оксани Мовчан, вже з 1 квітня цього року реалізація всіх запланованих кроків обов`язково розпочнеться.

Більш ніж 1700 лікувальних закладів вторинної ланки вже встигли подати заявку для подальшої співпраці з НСЗУ. Нагадуємо, що контрактування з НСЗУ –  це зручний та ефективний інструмент проведення аналізу та раціонального використання ресурсів закладу, який зовсім скоро стане єдиною можливістю отримання лікувальним закладом державних коштів.

Нагадуємо, що принцип “гроші йдуть за пацієнтом” буде реалізовано й на другому етапі медичної реформи, коли гроші заклад отримуватиме  за надання певної допомоги конкретному пацієнту. У своєму повідомленні, директор Департаменту договірної роботи НСЗУ — Андрій Віленський підкреслив, що сьогодні все ще відбувається опрацювання поданих медичними закладами пропозицій стосовно співпраці з НСЗУ. Як тільки буде проведено остаточний аналіз, одразу розпочнеться підписання контрактів.

НСЗУ — як центральний орган розподілу державних коштів відповідає на декілька ключових питань, а саме:

  1. “За кого ми платимо?” Всі громадяни України мають право на реалізацію конституційного права громадян та отримання безкоштовної медичну допомогу від держави.
  2. “Чи всі види послуг оплачуються?” Лише ті послуги, які йдуть в пріоритеті. Програма медичних гарантій визначає перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які гарантовані пацієнтам та будуть оплачені з державного бюджету на основі єдиних національних тарифів.
  3. “Чи повністю Державні кошти покривають ту чи іншу послугу?” Ті послуги, які передбачені ПМГ надаються пацієнтам безкоштовно.

Ключові моменти укладання договорів з НСЗУ –  умови, за яких  може відбуватися корегування сум та деякі особливості звітування.

У разі виявлення обставин, що призводять до збільшення або зменшення суми оплати за звітом про медичні послуги за попередній період, у разі наявності документального підтвердження таких обставин та узгодження їх сторонами, сума оплати може змінюватися – зменшуватися або збільшуватися відповідно до вимог сторін. Така гнучкість розподілу коштів зумовлена тим, що НСЗУ оперує державними коштами, тому розподіл повинен здійснюватися максимально раціонально та ефективно.

Згідно із виконанням договору про медичне обслуговування, керівництво лікувального закладу повинно щоквартально надавати звіт про доходи та витрати, де буде чітко зазначена інформація стосовно поточних та капітальних видатків, а також доходів. Необхідність впровадження звітності зумовлена перш за все потребою проведення аналізу витрат коштів та ефективності моделей, а також для того, щоб були підстави збільшити капітаційну ставку у разі недостатності коштів для ведення господарської діяльності.

Взаємодія первинки та воринки. Які медичні послуги підлягатимуть оплаті?

Включенню до звіту та оплаті за договором підлягають медичні послуги з урахуванням наступних умов:

  1. Медичні послуги надані пацієнту за направленням, запис про яке є в системі. Крім випадків, коли згідно із законодавством, направлення не вимагається.
  2. Медичні послуги надані в обсязі не меншому, ніж передбачено в специфікації.
  3. До системи включено необхідну медичну документацію в порядку, передбаченому законодавством та специфікацією.