Загальні підходи до зміни оплати праці в умовах нової моделі реформування

Logo
Головна / Про реформу / Загальні підходи до зміни оплати праці в умовах нової моделі реформування

Передумови.

Раніше, коли лікувальні заклади були бюджетними установами, вони чітко дотримувалися спільного наказу Міністерства праці, соціальної політики України та МОЗ №308/519 у питанні оплати праці. Після отримання статусу «Комунальне некомерційне підприємство», лікувальний заклад має право використовувати певні підходи, але це не є обов`язковою умовою. 

Перед початком впровадження нової системи оплати, керівництву ЛЗ слід звертати уваги як на витрати, так й на доходи, адже замість кошторисної моделі, де фінансування здійснювалося «зверху», тепер доведеться проводити аналіз ефективності використання коштів та самостійно здійснювати їх розподіл.

Коли керівник закладу буде робити розрахунки фонду оплати праці та впроваджувати нову модель фінансування, необхідно всі рішення узгодити з колективом, а основні моменти прописати в колективному договорі та у фінансовому плані.

Основні кроки для лікувальних закладів на шляху до переходу на нове фінансування.

Крок 1: перехідний період.

1. Зміна система оплати праці під час активної фази підписання декларацій (для первинної допомоги), підготовчої фази (для спеціалізованої допомоги):

  • преміювання в залежності від кількості підписаних декларацій;
  • фонд преміювання команди з надання ПМД;
  • змішане стимулювання з урахуванням якісних показників (в додаток до кількості підписаних декларацій враховувати якість надання медичних послуг);
  • підхід з депреміюванням.

Вищезазначені підходи найбільш прийнятні під час активної підписної компанії, адже вони досить прості та дозволяють впровадити чесні та справедливі умови оплати праці на початкових етапах. Заклади ПМД, які уклали договір з НСЗУ в першій хвилі, поступово стали переходити на нові моделі оплати праці, які більш орієнтовані на якісні показники. Головне, дотримуватися поступового принципу — від простого до складнішого, для чіткого розуміння правил та системи оплати праці як медичними працівниками, так і адміністрацією закладу.

2. Проведення реального функціонального аналізу діяльності закладу.

На перехідному етапі важливо провести адекватний функціональний аналіз діяльності закладу, адже це буде фундаментом для всієї подальшої роботи — перегляду організаційної структури закладу та оптимізації/створення нового штатного розпису.

Крок 2: підхід за результатами оптимізації — 2020р.

Що ж таке оптимізація? Це такий підхід, в основі якого полягає не просто скорочення ресурсів, як у випадку економії, але раціональне формування доходів, планування видатків, яке іноді передбачає навіть аргументоване збільшення витрат.

Одними з перших етапів оптимізаціїї залишаються аудит використання приміщень закладу, з метою визначення ефективності використання площі та аналіз проведених/ планування майбутніх закупівель. 

Після успішного здійснення перехідного етапу, є декілька пропозицій щодо впровадження нових систем оплати праці, серед яких кваліфікаційна система або система грейдів. В залежності від індивідуальних особливостей закладу, використовувати можна один з підходів або комбінацію.